Opekarski proizvodi, crijep Toza Markovic

 

 

VELIKA KIKINDA
CREP M-333
JUS B.D1.010

dimenzije 390x240 mm
pokrivne dimenzije 340x200 mm
masa 2,5 kg
osni razmak letava 335 mm
na 1 m2 krova potrebno je 15 komada crepa

U zavisnosti od klimatskih uslova projektuje se nagib krova ali ne manji od 22 stepena. Krov se pokriva sa desne strane na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa. U slučaju potrebe omogućeno je vezivanje crepa žicom za letve.

 

ŽLJEBNJAK
M-183

masa 2,5 kg

Za 1 m slemena i grebena potrebno je 3 komada žljebnjaka.
Postavljanje žljebnjaka izvršiti prema važećem standardu JUS.U.F4.010.

 

POLUCREP
PC-333

dimenzije 390x145 mm
pokrivne dimenzije 340x100 mm
masa 1,6 kg
razmak letava 335 mm
nagib krova min 220

Crepovi M-333 se postavljaju tako da se spojnice redova crepova ne poklapaju već se pomeraju za jednu polovinu širine crepa. Ovo pomeranje se postiže postavljanjem polucrepa PC-333. Postoje dva slučaja koja mogu da nastanu zavisno od širine krovne ravni : u jednom slučaju (a) se naizmenicno smenjuju redovi u kojima su svi celi crepovi sa redovima u kojima se na početku i na kraju javlja polucrep. U drugom slučaju (b) se u svakom redu javlja polucrep naizmenično na jednom pa na drugom kraju reda.

 

ZAVRŠNI LEVI CREP
ZL-333

dimenzije 390x240 mm
pokrivne dimenzije 340x240 mm
masa 3,5 kg
razmak letava 335 mm
nagib krova min 220

 

ZAVRŠNI DESNI CREP
ZD-333

dimenzije 390x240 mm
pokrivne dimenzije 340x200 mm
masa 3,5 kg
razmak letava 335 mm
nagib krova min 220

Završnica krova tj. veza spoljne ivice krovnog pokrivača i kalkanskog zida do sada se rešavala, uz dosta problema, na više načina-daskom, malterom ili betonom...
Završni crepovi rešavaju završnicu krova na najbolji mogući način i funkcionalno i estetski.
Završni crepovi se zakucavaju za letvu, čime se povećava sigurnost krovnog pokrivača od podizanja prilikom olujnih nepogoda.

 

SNEGOBRAN
SB-333

dimenzije 390x240 mm
pokrivne dimenzije 340x200 mm
masa 2,7 kg
razmak letava 335 mm
nagib krova Min 220

Preporučuje se sledeći raspored snegobrana po krovnoj površini
1. za nadmorske visine do 300 m
2. za nadmorske visine 300-500 m
3. za nadmorske visine vece od 500 m
4. na posebno opasnim mestima

 

VENTILACIONI CREP
VT-333

dimenzije 395x245 mm
pokrivne dimenzije 340x190 mm
masa 2,8 kg
razmak letava 335 mm
nagib krova min 220
površina otvora za provetravanje 15 cm 2

Da bi se održala trajna funkcionalna sposobnost krova pokrivenog crepom, neophodno je omogućiti provetravanje naličja crepova. Osnovna svrha provetravanja je odstranjivanje vlage. Ovo je potrebno kako kod nekorišćenih potkrovlja, tako i kod korišćenih potkrovlja kod kojih se vrši jače zagrevanje, gde je veca potrošnja vode pa samim tim i veće isparavanje. Provetravanje je u pravcu od strehe ka slemenu. Otvorima u kalkanu ne može se postići potrebno provetravanje. Prema propisima treba zadovoljiti tri elementa:
1. Treba predvideti ventilacioni međuprostor od min. 2 cm od nadstršnice do slemena.
2. Presek dotoka vazduha kod nadstrešnice treba da je min 2 ‰ horizontalne projekcije krovne površine.
3. Presek odvoda vazduha u visini slemena treba da je min 0,5 ‰ horizontalne projekcije krovne površine.


PRELAZNI ŽLJEBNJAK
PS-183

dužina 364 mm
pokrivna dužina 295 mm
masa 2,4 kg

Prilikom pokrivanja slemena žljebnjacima javlja se potreba, zbog njihovog pravilnog uklapanja, za prelaznim žljebnjakom.
Postavljanje žljebnjaka izvršiti prema važećem standardu JUS.U.F4.010.

 

ZAVRŠNI ŽLJEBNJAK
ZSG-183

Dužina 370 mm
Masa 2,7 kg

Završni žljebnjak se postavlja na kraju krovnog grebena u visini strehe. Postavljanje žljebnjaka izvršiti prema važećem standardu JUS.U.F4.010.

 

TROKRAKI ŽLJEBNJAK
TKS-183

masa 3,9 kg

Postavlja se na mestu ukrštanja tri krovne ravni. Trokrakim žljebnjakom rešava se ovo problematicno mesto na najbolji mogući način i estetski i funkcionalno.
Trokraki žljebnjak se može koristiti kod nagiba krovova od 300 ± 100 . Postavljanje žljebnjaka izvršiti prema važećem standardu JUS.U.F4.010.

 

ČEONA PLOČA
FP-1

masa 1,3 kg

 

ANTENSKI CREP
AC-333

dimenzije 390x240 mm
pokrivne dimenzije 340x200 mm
masa 2,7 kg
razmak letava 335 mm
nagib krova min 220
prečnik antenskog stuba: 33,7 mm (1")
42,4 mm (1 1/4")
48,3 mm(1 1/4")

 

 

www.toza.co.yu

Na kikindskom terenu, na lokaciji današnjeg kopa gline, sa eksploatacijom je započeto još 1839. god. Tada se cigla ručno radila i pekla u poljskim pećima.
1866. god. otvoreno je prvo glinište za potrebe ručne ciglane vlasnika Mihalja Bona. Posle 1900. god. na ovom lokalitetu proširena je Bonova ciglana, a zatim se otvaraju ciglane Ristić, Šenk i Mesaroš. Sve ove ciglane snabdevale su se sirovinom-glinom sa terena koji je u neposrednoj blizini sadašnjem kopu. U tom vremenu kada se opeka ručno proizvodila, sušila na suncu a pekla u poljskim, a kasnije u kružnim pećima na ugalj, nisu postojali utvrđeni režimi za dokazivanje kvaliteta sirovine, a nisu se ni utvrđivale geološke rezerve te sirovine.
Po završetku rata od svih tih manjih ciglana u ovoj lokalnosti stvorena je Industrija građevinskog materijala "Toza Marković". Tek tada se počinje sa organizovanim i tehnički dokumentovanim istraživanjem mineralne sirovine.
Sa zahtevima tehnologije u zavisnosti od asortimana proizvoda stvarali su se i određeni zahtevi pa su i ispitivanja bila studioznija i obimnija.
Ukupna dubina eksploatacije u dve etaže je 21,5 metara, gde se samo 0,6 metara humusnog pokrivača odbacuje kao jalovina u krovini ležišta.
Kako ovaj kop godišnje produkuje oko 600.000 tona gline, to se u terenu koji je ravnica markantno ocrtavaju konture površinskog kopa sa dve etaže.
Istražene i proračunate rezerve pri ovoj godišnjoj produkciji gline biće dovoljne za naredni period od 45 godina.

 

© Berza produkt, Gradi┼íka, Design: Digital Studio Avalon